כמה נטו יוצא מ-650000 ש"ח רווח עבור עצמאי?

אם אתה עצמאי ויש לך רווח שנתי של 650000 אז תצטרך לשלם מס הכנסה וביטוח לאומי עבור רווחך. כמה צריך לשלם? כמה מהרווח שלך הוא "נקי"? מטרת מחשבון זה היא לענות על השאלה: כמה נטו יוצא מ-650000 רווח עבור עצמאי?

מחשבון מס זה הנו רק כלי הערכה המבוסס על דרגות מס. המחשבון מיועד לעצמאיים בשביל לתת אינדיקציה על ההכנסה השנתית הצפויה נטו.

כמה נטו נשאר לעצמאי מרווח של ₪650,000?

1 - מחשב מס הכנסה:
חייב מס: ₪650,000
חרגת ממדרגה 1 (₪75,720)
מוסיף ₪7,572 (10% * ₪75720) לסכום מס
---------------------------
חרגת ממדרגה 2 (₪32,879)
מוסיף ₪4,603 (14% * ₪32879) לסכום מס
---------------------------
חרגת ממדרגה 3 (₪65,759)
מוסיף ₪13,152 (20% * ₪65759) לסכום מס
---------------------------
חרגת ממדרגה 4 (₪68,039)
מוסיף ₪21,092 (31% * ₪68039) לסכום מס
---------------------------
חרגת ממדרגה 5 (₪261,959)
מוסיף ₪91,686 (35% * ₪261959) לסכום מס
---------------------------
חרגת ממדרגה 6 (₪145,199)
מוסיף ₪68,244 (47% * ₪145199) לסכום מס
---------------------------
סכום חייב אינו חורג מהמדרגה ₪(5,000,000)
מוסיף ₪223 (50% * -4999555) לסכום מס
---------------------------
מס הכנסה לתשלום: ₪206,571
מדרגת מס מקסימלית: 7 (50%)
אחוז מרווח: 32%
2 - מחשב ביטוח לאומי:
שים לב: הגעת לתקרה המקסימלית של ביטוח לאומי (43,890 ש"ח לחודש) מחשב לפי בסיס זה.
חישוב תשלום ביטוח לאומי
Y: ₪131,670
X: ₪124,333
M: ₪10,273
T2: 0.0287
T1: 0.1283
-------
הבסיס הרבעוני לתשלום דמי ביטוח: ₪124,333
בסיס לשיעור מופחת: ₪18,491
בסיס לשיעור רגיל : ₪105,841
דמי ביטוח לאומי שעור מופחת (2.87%) : ₪531
דמי ביטוח לאומי שעור רגיל (12.83%) : ₪13,579
דמי ביטוח בריאות שעור מופחת (3.1%) : ₪573
דמי ביטוח בריאות שיעור רגיל (5%) : ₪5,292
-------
סה"כ דמי ביטוח לרבעון: ₪19,975
לשנה: ₪79,902

סה"כ מס לשלם לשנה אם אתה עצמאי והרווח שלך הוא 650000 ש"ח:

רווח: ₪650,000
מס הכנסה: ₪206,571
ביטוח לאומי: ₪79,902
לתשלום (סה"כ): ₪286,472
רווח נטו של עצמאי מ- ₪650,000 : ₪363,528 (55.93)%
המחשבון אינו לוקח בחשבון ניכויים או זיכויים אחרים חוץ ממדרגות מס הכנסה וביטוח לאומי. המחשבון לא מתייחס לביטוח לאומי כהוצאה חלקית.
אין להשתמש במחשבון בכדי לקבל החלטות פיננסיות. מחשבון זה מיועד למתן הערכות גסות. אין להסתמך על הנתונים בדף זה. התייעץ עם רואה החשבון שלך.

שוב?

מס ההכנסה מחושב לפי דרגות המס להלן:

מס הכנסה

הכנסה שנתית הכנסה חודשית (הכנסה שנתית חלקי 12 - לצורך המחשה בלבד) שיעור המס
עד 75,720 ש"ח עד 6,310 ש"ח 10%
75,721 ש"ח - 108,600 ש"ח 6,311 ש"ח - 9,050 ש"ח 14%
108,601 ש"ח - 174,360 ש"ח 9,051 ש"ח - 14,530 ש"ח 20%
174,361 ש"ח - 242,400 ש"ח 14,531 ש"ח - 20,200 ש"ח 31%
242,401 ש"ח - 504,360 ש"ח 20,201 ש"ח - 42,030 ש"ח 35%
504,361 ש"ח - 649,560 ש"ח 42,031 ש"ח - 54,130 ש"ח 47%
649,561 ש"ח ומעלה 54,131 ש"ח ומעלה 50% *

ביטוח לאומי

בקרוב

  • מחשבון מע"ם
  • מחשבון נטו לשכירים
  • מחשבון ריבית דרייבית