כמה נטו יוצא מ-144000 ש"ח רווח עבור עצמאי?

אם אתה עצמאי ויש לך רווח שנתי של 144000 אז תצטרך לשלם מס הכנסה וביטוח לאומי עבור רווחך. כמה צריך לשלם? כמה מהרווח שלך הוא "נקי"? מטרת מחשבון זה היא לענות על השאלה: כמה נטו יוצא מ-144000 רווח עבור עצמאי?

מחשבון מס זה הנו רק כלי הערכה המבוסס על דרגות מס. המחשבון מיועד לעצמאיים בשביל לתת אינדיקציה על ההכנסה השנתית הצפויה נטו.

כמה נטו נשאר לעצמאי מרווח של ₪144,000?

1 - מחשב מס הכנסה:
חייב מס: ₪144,000
חרגת ממדרגה 1 (₪75,720)
מוסיף ₪7,572 (10% * ₪75720) לסכום מס
---------------------------
חרגת ממדרגה 2 (₪32,879)
מוסיף ₪4,603 (14% * ₪32879) לסכום מס
---------------------------
סכום חייב אינו חורג מהמדרגה ₪(65,759)
מוסיף ₪7,080 (20% * -30358) לסכום מס
---------------------------
מס הכנסה לתשלום: ₪19,255
מדרגת מס מקסימלית: 3 (20%)
אחוז מרווח: 13%
2 - מחשב ביטוח לאומי:
חישוב תשלום ביטוח לאומי
Y: ₪36,000
X: ₪34,646
M: ₪10,273
T2: 0.0287
T1: 0.1283
-------
הבסיס הרבעוני לתשלום דמי ביטוח: ₪34,646
בסיס לשיעור מופחת: ₪18,491
בסיס לשיעור רגיל : ₪16,155
דמי ביטוח לאומי שעור מופחת (2.87%) : ₪531
דמי ביטוח לאומי שעור רגיל (12.83%) : ₪2,073
דמי ביטוח בריאות שעור מופחת (3.1%) : ₪573
דמי ביטוח בריאות שיעור רגיל (5%) : ₪808
-------
סה"כ דמי ביטוח לרבעון: ₪3,984
לשנה: ₪15,937

סה"כ מס לשלם לשנה אם אתה עצמאי והרווח שלך הוא 144000 ש"ח:

רווח: ₪144,000
מס הכנסה: ₪19,255
ביטוח לאומי: ₪15,937
לתשלום (סה"כ): ₪35,193
רווח נטו של עצמאי מ- ₪144,000 : ₪108,807 (75.56)%
המחשבון אינו לוקח בחשבון ניכויים או זיכויים אחרים חוץ ממדרגות מס הכנסה וביטוח לאומי. המחשבון לא מתייחס לביטוח לאומי כהוצאה חלקית.
אין להשתמש במחשבון בכדי לקבל החלטות פיננסיות. מחשבון זה מיועד למתן הערכות גסות. אין להסתמך על הנתונים בדף זה. התייעץ עם רואה החשבון שלך.

שוב?

מס ההכנסה מחושב לפי דרגות המס להלן:

מס הכנסה

הכנסה שנתית הכנסה חודשית (הכנסה שנתית חלקי 12 - לצורך המחשה בלבד) שיעור המס
עד 75,720 ש"ח עד 6,310 ש"ח 10%
75,721 ש"ח - 108,600 ש"ח 6,311 ש"ח - 9,050 ש"ח 14%
108,601 ש"ח - 174,360 ש"ח 9,051 ש"ח - 14,530 ש"ח 20%
174,361 ש"ח - 242,400 ש"ח 14,531 ש"ח - 20,200 ש"ח 31%
242,401 ש"ח - 504,360 ש"ח 20,201 ש"ח - 42,030 ש"ח 35%
504,361 ש"ח - 649,560 ש"ח 42,031 ש"ח - 54,130 ש"ח 47%
649,561 ש"ח ומעלה 54,131 ש"ח ומעלה 50% *

ביטוח לאומי

בקרוב

  • מחשבון מע"ם
  • מחשבון נטו לשכירים
  • מחשבון ריבית דרייבית